High Volume Norge

Vi skaffer våre klienter solide kunderelasjoner som gir gjentakende inntekt og grunnlag for videre vekst.

High Volume Norge

Vi skaffer våre klienter solide kunderelasjoner som gir

       gjentakende inntekt og grunnlag for videre vekst.

Offensiv

Vi skal ta kontakt med potensielle kunder for klienten. Gode løsninger og produkter fortjener å bli lyttet til. Vi skal bistå klienten og sammen med klienten bygge aktiv vekst. Vi skal skape fordeler for våre klienter og for kunden gjennom god kommunikasjon.

Profesjonell


Vi skal sette oss inn i klientens og kundens situasjon og håndtere spørsmål effektivt, raskt og handlekraftig. Vi skal være pliktoppfyllende og holde avtaler

Tilgjengelig

Vi skal kunne tilby klienten tilgjengelighet i form av fleksibilitet og ryddighet. Vi skal ringe raskt tilbake igjen og være tilgjengelig på SMS.

Tilgjengelig

Vi skal kunne tilby klienten tilgjengelighet i form av fleksibilitet og ryddighet. Vi skal ringe raskt tilbake igjen og være tilgjengelig på SMS.

Tjenester

Win-back

Møtebooking

Produktsalg